11 Haziran 2024

Resmen Haber

Burada Okuyacağınız Her Şey Resmen Haber

52 vilayet hızlı trenlerle birbirine bağlanacak

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'ndaki bilgilere nazaran, demir yolu nakliyeciliği, kalkınmaya ve ...

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu’ndaki bilgilere nazaran, demir yolu nakliyeciliği, kalkınmaya ve değişime yönelik global manadaki tesirini artırarak sürdürürken emniyet, etraf, güç ve ekonomik gereksinimlere paralel olarak ulaştırma dalı için de her geçen gün daha fazla kıymet kazanıyor.

Ulaştırma ağı ile Asya ve Avrupa kıtaları ortasında irtibat sağlayan merkezi pozisyondaki Türkiye’nin demir yolu ulaşımı bu ağ içinde stratejik değere sahip bulunuyor.

Yatırım ödeneği yıldan yıla katlanarak arttırılan demir yolu, dallar içinde 2023 amaçlarıyla Cumhuriyet’in 100. yılında ulaşım sistemine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Yük nakliyeciliğinde demir yolunun hissesi 2019’da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşirken bu sayının 2023’te yüzde 5’i geçerek 55 milyon tona çıkması bekleniyor.

Demir yolunun nakliyattaki oranının 2029’da yüzde 11’in üzerine yükselmesi, 2053’te de yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Böylelikle demir yolunun yük taşımacılığındaki hissesi 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak. Yeniden yurt dışı yük nakliyeciliğinde da demir yolunun hissesinin 10 kat artırılması hedefleniyor.

Yolcu nakliyeciliğinde 2053’te trenin hissesinin 6 kattan fazla artması öngörülüyor. 2023’te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olması, bu sayının 2035’te 145 milyonu, 2053 yılında da 269 milyonu geçmesi bekleniyor.

Demir yollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki hissesinin artması, tıpkı vakitte karbon salımının önemli manada azaltılmasına katkı sağlayacak.

YOLCU HİSSESİ YÜZDE 6,20’YE ÇIKARILACAK

Ülkenin ulaşım ağındaki hissesi artırılarak demir yollarının yolcu taşımacılığındaki hissesinin yüzde 1’den Avrupa ortalamasının üzerine, yüzde 6,20’ye çıkarılması amaçlanıyor. Bu da bugün 19,5 milyon olan yolcu sayısının yaklaşık 270 milyona ulaşması manasına geliyor.

Tüm ulaşım modları ortasında yük nakliyatının, 2023’te 55 milyon ton ve yüzde 5,08 olması beklenen oran da 7 kat artırılarak 440 milyon ton yükün demir yolu ile taşınması sağlanacak. Böylelikle demir yolunun hissesinin, yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının da üzerine çıkılarak yüzde 21,93’e yükseltilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na nazaran, 2053’e kadar 6 bin 196 kilometre süratli tren çizgisi, 1474 kilometre konvansiyonel sınır, 622 kilometre yüksek süratli tren sınırı ve 262 kilometre çok yüksek süratli tren sınırı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu çizgisinin tamamlanması öngörülüyor.

Mevcut yüksek süratli tren çizgilerine ek olarak 2053’e kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek süratli tren sınırının 546 kilometresi gelecek yıl bitirilecek.

Süratli tren çizgileri, 2053’e kadar kıymetli derecede yaygınlaşacak, süratli trenlerle bağlı vilayet sayısı 8’den 52’ye çıkacak.

Paylaş: